Chefen för den spanska smittskyddsgruppen Fernando Simón är optimistisk. Redan för några veckor sedan uttryckte han en förhoppning om att den fjärde vågen skulle bli betydligt mindre än den tredje. Något han nu upprepat med argument som stödjer teorin. Det skriver tidningen Diario Sur.

Även om smittfrekvensen de senaste två veckorna ökar på riksnivå, så uppger Simón att effekterna av påskveckan inte har varit så negativa som man först befarat. Tvärtom visar den konstaterade fjärde vågen redan tecken på att vara på väg att stabilisera sig.

Smittfrekvensen de senaste två veckorna uppgick 18 april till 230 smittfall, 17 punkter mer än två dagar tidigare. Tittar man på smittfrekvensen de senaste sju dagarna ligger den dock på mindre än hälften av tvåveckorssiffran, vilket inger hopp.

Simón poängterar dock att varken förbättringen av smittsiffrorna eller slutet på nödsituationen 9 maj, innebär att restriktionerna kommer att upphöra. Han förespråkar att läget analyseras en vecka före 9 maj och att beslut fattas därefter om vad som ska gälla fortsättningsvis.