I Madridregionen genomförs sedan i februari så kallade antigentester på apotek och tandläkarkliniker. Dock krävs i dagsläget ett recept och möjligheten används i huvudsak för att erbjuda invånare i områden med en hög smittfrekvens att testa sig gratis. Det skriver tidningen Diario Sur.

Det nya lagförslaget underlättar tillgången till självdiagnostiska tester för Covid-19, som befolkningen ska kunna genomföra utan inblandning av vårdpersonal. Dels för att minska trycket på vården, dels för att misstänkta fall av Covid-19 snabbare ska kunna identifieras. Förslaget ligger ute på remiss till och med 13 maj.