Som befarat har skilda tolkningar av vilka restriktioner som är möjliga redan inträffat, i skilda regioner. Medan Valenciaregionen fått lov att behålla utegångsförbudet från midnatt till 06.00, har den baskiska regionaldomstolen tillbakavisat både ansökan om utegångsförbud och perimeterkaratän. Detta trots att smittfrekvensen i Baskien i dagsläget är tio gånger så hög som i Valencia. Den baskiska domstolen finner att denna typ av inskränkningar av grundläggande individuella rättigheter endast kan tillämpas om det råder nödläge.

Resultatet är att samtliga regiongränser öppnas från och med 9 maj. I Andalusien kommer det dock fortsatt råda perimeterkarantän i kommuner med en frekvens på mer än 1.000 smittfall, räknat per 100.000 invånare de senaste två veckorna. Det rör sig om en handfull kommuner i dagsläget.

Regionalstyret i Madrid häver liksom många andra även utegångsförbudet, samt förbudet att samlas med icke samboende i hemmen. Däremot behålls fortsatt samlingsrestriktioner på barer och restauranger. Dessa får från och med söndag hålla öppet till midnatt, en timme senare än hittills, men fortfarande får max sex personer sitta vid samma bord vid uteserveringar och fyra inne. Madridregionen har den näst högsta smittfrekvensen i Spanien i dagsläget, efter Baskien, och regionalstyret planerar nya normer för att förhindra okontrollerat festande på gator och torg.