Som befarat har de olika regionaldomstolarna redan gjort olika tolkningar av vilka restriktioner som får upprätthållas utan nationellt nödläge. Medan både Valenciaregionen och Balearerna beviljats upprätthålla utegångsförbudet nattetid, har regionalstyret på Kanarieöarna och i Baskien fått avslag av sina respektive regionaldomstolar. Regeringen antog nyligen ett dekret som fastställer att det är Högsta domstolen som med brådskande verkan ska avgöra, i den händelse att utfallen skiljer sig beträffade restriktionerna för att bekämpa Covid-19.

Den socialistiska regionalregeringen på Kanarieöarna är den första som formellt överklagat utfallet i regionaldomstolen. Denna har avslagit både upprätthållandet av utegångsförbudet nattetid och restriktionerna för in- och utresa till öarna.

Regionalstyret vill bibehålla inresekontroller på samtliga öar samt utegångsförbud. På de öar som befinner sig i nivå 2 (Gran Canaria, Tenerife och Lanzarote) mellan 23.00 och 06.00, medan på de övriga öarna, som befinner sig i nivå 1, mellan midnatt och 06.00.

Däremot har regionaldomstolen på Kanarieöarna givit klartecken till att begränsa antalet icke samboende som får samlas, som i dagsläget är sex personer på öar i nivå 1 samt tio personer i nivå 2, oavsett om de samlas utomhus eller inomhus.
I väntan på ett utfall i Högsta domstolen är det i dagsläget endast tre autonoma regioner som ansökt om och fått lov att bibehålla utegångsförbudet nattetid. De är Valencia (00.00-06.00), Balearerna (23.00-06.00) samt Navarra (23.00-06.00).