När 70 procent av befolkningen är vaccinerade kommer det bli betydligt besvärligare för viruset att cirkulera. Enligt Pedro Sánchez kommer denna tröskel att vara uppnådd om 100 dagar, det vill säga den 18 augusti. I dagsläget har Spanien administrerat mer än 20 miljoner doser och drygt 29 procent av befolkningen har fått minst en vaccindos. Drygt 13 procent är fullt vaccinerade, vilket rör sig om mer än sex miljoner personer.

I början av vaccinationen nämndes målen i ganska vaga termer. Regeringen hade som mål att gruppimmuniteten skulle vara nådd under sommaren, men utan att specificera om det gällde i början eller slutet. I april lovade Sánchez att 70 procent av spanjorerna skulle vara vaccinerade till slutet av sommaren, dock utan att sätta ett konkret datum. Den låga distributionstakten i början av året samt hoten i form av allvarliga biverkningar, satte de optimistiska prognoserna på spel.

Under de senaste veckorna har vaccinationerna dock nått marschfart. Regeringens första delmål, på fem miljoner färdigvaccinerade första veckan i maj, nåddes med några dagars marginal. Under april injicerades lika många personer som under hela det första kvartalet.

Samtliga på äldreboenden i Spanien är färdigvaccinerade och det gäller snart även för åldersgruppen 80+. Gruppen 70-79 år håller på att få sin andra dos, medan gruppen 60 till 69 år får sin första dos. Enligt den senaste rapporten från hälsovårdsdepartementet har 83,5 procent av befolkningen över 60 år fått minst en dos och 38 procent är fullt vaccinerade.