Anledningen till höjningen uppges bero på att barn under tolv år i dagsläget inte vaccineras mot Covid-19. Barn som ej fyllt tolv år kan alltså fritt resa in i Spanien utan att visa upp något intyg på negativt test. De måste dock fortfarande fylla i hälsoformuläret som fungerar som en ansvarsdeklaration och visa upp den QR-kod som genereras.

Det nya undantaget har publicerats i den statliga nyhetsbulletinen BOE https://www.boe.es