Mängden rättsfall inom den sociala jurisdiktionen har ökat kraftigt, på grund av den ekonomiska krisen och de många regeländringar som har koppling till hälsokrisen. Så pass att volymerna närmar sig de som nåddes i samband med kraschen förra decenniet. Under pandemins första tolv månader har mer än 250.000 anställda anmält företagen de arbetar för, på grund av vad de anser vara illegala uppsägningar, lönesänkningar eller obetalda löner. Det skriver tidningen Público.

Den oroväckande siffran sammanfaller med ett annat rekord, nämligen antalet fordringar mellan företag och/eller privatpersoner som har nått sin högsta nivå sedan den förra krisen 2009 och 2010. Och vars omfattning förespår en ny våg av insolvens och uteblivna betalningar.

De 253.000 löntagare som har gått till domstol med en takt på nära 5.000 stämningar per vecka, står för nära två procent av de nära 13 miljoner anställda i den privata sektorn. En siffra som inkluderar de som berörs av de statligt finansierande permitteringarna, som under pandemin har legat på en total på mellan 600.000 till 3,5 miljoner personer.