(Publicerades 2014-03-03) En så kallad "certificado energético" kan endast utfärdas av diplomerade arkitekter eller byggledare. Den ger bostaden en värdering som går från "A" för de bäst utrustade bostäderna till "G", för de sämsta. Tillsammans med certifikatet erhålls en dekal, som ska figurera vid annonsering av bostaden för försäljning eller uthyrning.

Det nya kravet, som existerar i ett flertal andra EU-länder, har skapat en enorm efterfrågan i Spanien på kompetenta värderare. Arkitekterna Juan Diego de Haro och Almudena Gómez Osuna på Arkitektbolaget G2 Arquitectura, i Ojén, har specialiserat sig på energivärderingar
– Bedömningen baseras på en grundlig analys av bostaden, som inkluderar råd om hur den kan göras mer energisnål.

Obligatoriskt
Ägaren till bostaden är skyldig att skaffa intyget vid planerad uthyrning eller försäljning. Inget kontrakt får tecknas innan detta intyg erhållits och kan visas upp för köparen eller hyresgästen.
– Kontrollen görs i tre steg. Dels besöks bostaden av värderaren, som gör mätningar och noterar fakta. Sedan sammanställs alla registrerade uppgifter om bostaden, inkluderat byggdetaljer. Det sista steget är att betygsätta bostaden enligt parametrar som specificerats av industridepartementet samt utfärda intyget och dekalen.

Behov och önskemål
Priset för värderingen är avhängigt av ett flertal aspekter, både bostadens yta, den utrustning som finns samt om det finns tillgång till originalritningar.
– En värdering behöver inte kosta mer än 120 euro, men det är helt avhängigt av bostadens storlek och skick. Dessutom spelar kundens önskemål om förbättringar in, så vi föredrar att specificera pris i varje konkret fall.

Då betygsättningen även inkluderar råd och tips för bättre energibesparing kan analysen ses som en investering. Enligt en studie som gjorts på beställning av Fundación Reale håller 90 procent av de spanska bostäderna inte måttet.

Vilka är de vanligaste bristerna som ni träffar på?
– Det handlar både om externa brister och aspekter inomhus. Externt är det framför allt fönster och isolering som lämnar en hel del övrigt att önska. Inomhus är det ytterst sällsynt att man tänkt på att utnyttja solen i husets orientering och utformning. Detta kompenseras med en undermålig eluppvärmning som är både dyr och föga miljövänlig.

Är det kostsamt att bygga om bostaden för att förbättra dess klassificering?
– Det beror på ett flertal faktorer, dels hur stor och i vilket skick bostaden är, men också vilken nivå av komfort ägaren vill uppnå, genom att utnyttja förnyelsebara energikällor. Vi anpassar oss efter kundens behov och hur mycket han eller hon är villig att investera för att spara på sina energikostnader.

Hur vet man att en värderare är auktoriserad?
– Det är en bra fråga, för den stora efterfrågan gör att många icke kvalificerade tekniker nu utför värderingar. Det är i grunden väldigt enkelt att kontrollera, då värderaren måste vara registrerad i arkitektkollegiet och ha ett collegienummer. Man bör försäkra sig genom att ringa kollegiet.

Praktiska råd
Enligt lag ska energicertifikatet innehålla rekommendationer för att kunna öka bostadens klassificering. Om den fått värderingen B eller C, åtminstone ett steg och om den fått ett värde mellan D och G ska den kunna förbättras med minst två nivåer.
– Idag är det viktigare än någonsin att se över sitt energibehov, med tanke på de kraftigt stigande priserna. Dessutom är det viktigt att konsumtionen är så miljövänlig som möjligt.

Energiklassificeringen är hårt reglerad av den nya lagen. Brist på betyg eller regelrätt fusk beivras med dryga böter. Allt från upp till 3 000 euro för lindrigare förseelser till 600 000 för grova överträdelser.

Mer information: http://www.g2arquitectura.es