Sveriges EU-minister tillbringade drygt ett dygn i den spanska huvudstaden. Förutom att närvara vid månadsmötet med de övriga EU-ministrarna hann Dahlgren även med att träffa representanter för den spanska regeringen, bland dem dem nye utrikesministern José Manuel Albares, som han känner sedan tidigare.
– Spanien och Sverige står enade i ett flertal viktiga frågor, inte minst när det gäller handel. Digitaliseringen står högt på dagordningen, berättar Dahlgren för Sydkusten.

En annan av de mest angelägna EU-frågorna just nu är klimatet. Enligt Dahlgren är sommarens översvämningar i Mellaneuropa ytterligare ett bevis på att klimatförändringarna är ett faktum och det krävs brådskande åtgärder för att trygga framtiden för de yngre generationerna.

Det är dock fortsatt pandemin som överskuggar de flesta ärenden. Hans Dahlgren poängterar att hälsokrisen på inget sätt är över, men däremot menar han att vaccineringsprogrammet varit enormt framgångsrikt och med en vaccineringsgrad i dagsläget på mellan 70 och 75 procent av befolkningen (nära 77 procent i Spanien) ser situationen betydligt ljusare ut.
– Det har utan tvekan varit en stor bedrift att få fram ett vaccin på mindre än ett år och så snabbt få ut preparatet till en majoritet av befolkningen i EU, menar ministern.

Dahlgren är samtidigt självkritisk och medger att det förekommit brister, speciellt i inledningen av pandemin.
– I Sverige var beredskapen på äldreboenden otillräcklig. På EU-nivå uppstod till en början även onödiga handelshinder, något som dock rättades till successivt.

Sverige och Spanien har i många bemärkelser haft skilda strategier gentemot pandemin, med hård lockdown och andra typer av restriktioner i Spanien medan Sverige uppmanade befolkningen till egenansvar, med få förbud. Det har i perioder lett till säregna skillnader, som att Spanien krävt både hälsointyg och covid-intyg av svenskar för inresa medan Sverige inte haft några restriktioner alls. Detta även när Spanien i somras hade en mångdubbelt högre smittfrekvens än Sverige.
– EU-länderna har gjort olika bedömningar av bland annat hur stor den verkliga smittrisken varit vid internationella resor, konstaterar Dahlgren.

Trots att 18 månader gått sedan pandemin startade menar Sveriges EU-minister att det ännu inte går att dra tydliga slutsatser av vilka strategier som varit de bästa. Han hänvisar till den Coronakommission som tillsatts i Sverige och som ska presentera sina första rapport i slutet av februari nästa år. Den kommer bland annat att innehålla internationella jämförelser.

Pandemin har också i hög grad påverkat det diplomatiska arbetet inom EU. För Dahlgren är det betydligt svårare att behandla olika frågor via videokonferens, jämfört med att ses fysiskt.
– Det gäller inte minst de känsligaste frågorna, som migrationskrisen. Sverige är väl medvetet om de svårigheter som Spanien genomgår i den bemärkelsen och det faktum att vi under låg tid inte kunnat träffas personligen har gjort det ännu svårare att nå en konsensus mellan de olika EU-länderna, konstaterar ministern.