Straffsatsen överklagades av bland annat socialistpartiet PSOE, när den infördes av PP-regeringen 2015. Argumentet var att livstids fängelse är ”omänskligt” och bryter mot grundprincipen om att interner i möjligaste mån ska återanpassas till samhället.

Det har tagit Författningsdomstolen sex år att behandla ärendet och det sker kort efter flera andra utfall som gått emot den sittande regeringen. Det är särskilt kontroversiellt då Partido Popular sedan tre år blockerar den lagstadgade förnyelsen av medlemmarna i bland annat Författningsdomstolen.

Överklagandet mot straffsatsen avslås med motiveringen att då straffet genomgår regelbunden prövning och kan hävas är det inte fråga om ett livstidsstraff i ordets rätta bemärkelse.