Om det inte faller oväntat stora mängder regn inom de närmaste dagarna kommer sammanlagt 554 kommuner i främst Andalusiens inland, men även i Extremadura och Castilla-La Mancha att drabbas av vattenrestriktioner. Enligt vattenmyndigheten Confederación Hidrográfica del Guadalquivir rymmer reservoarerna i området knappt 27 procent av sin maximikapacitet. Visserligen uppges tillgången till dricksvatten vara garanterad för de närmaste två åren, men konsekvenserna på faunan märks redan tydligt.

Natur- och djurlivet längs med Guadalquivirfloden lider av vattenbristen. Det gäller inte minst nationalparken Coto de Doñana, där en stor del av de normala våtmarkerna är helt uttorkade. Detta har i sin tur påverkat migrationsfåglarnas vanor och många arter har försvunnit från sina traditionella häckningsplatser.