Demonstrationen hade sammankallats av ett flertal polisfack som representerar en majoritet av landets rikspoliser. De protesterar mot att lagen från 2012, som bland annat ger polisen utökade befogenheter och gör det straffbart att ens fotografera eller filma polismän, ska hävas. Enligt polisfacket kommer den planerade reformen att utsätta polismän för oacceptabla risker, då deras identitet lättare kan röjas.

Omkring 150.000 personer enligt de egna sammankallarna, 20.000 enligt regeringsdelegationen i Madrid, tågade på lördagsförmiddagen från Puerta del Sol, via riksparlamentet till inrikesdepartementets huvudbyggnad vid Plaza de Colón. I tåget gick ledningen för både Partido Popular, Ciudadanos och Vox, där det högerradikala partiet var det som hade en mest framskjuten profil.

Fokus låg dock på PP-ledaren Pablo Casado, som undvek att bekräfta sin närvaro i förväg men som slutligen dök upp mot slutet av manifestationen. Intresset låg i att se om Casado sammanföll med regionalpresidenten i Madrid Isabel Díaz Ayuso, som öppet trotsat PP-ledningen den senaste tiden vilket lett till en infekterad konflikt inom partiet. Även om båda gick i tåget så gjorde det på olika platser och undvek att bli fotograferade tillsammans.