Statistiken är ofullständig, då endast tio autonoma regioner offentliggör siffror för antalet behandlade ansökningar om dödshjälp. Den region som behandlat flest ansökningar är Katalonien, med 53 av vilka 24 uppges ha verkställts. Därefter kommer Baskien med 35 ansökningar och 13 utförda fall av dödshjälp. Det skriver tidningen ABC.

En majoritet av de som ansökt om dödshjälp med stöd i den nya lagen är personer med kroniska sjukdomar, men även patienter med obotlig cancer som önskar somna in i hemmet.

Trots att lagen fastställer att ansökningar ska behandlas inom 41 dagar har flera av de som ansökt om dödshjälp hunnit avlida själva innan utfallet blivit klart. Endast ett fåtal ansökningar ska ha förkastats.

Omkring två procent av vårdpersonalen ska enligt den tillgängliga statistiken ha anmält etiska förbehåll för att själva utföra aktiv dödshjälp, med stöd av lagen. Siffrorna är som sagt bristfälliga då exempelvis Andalusien, som är Spaniens mest tätbefolkade region, inte offentliggör några uppgifter.