Ärendet hade ännu inte nått en utredningsdomare, utan behandlades av åklagarämbetet. Det inleddes efter att kung Juan Carlos tidigare älskarinna Corinna Larsen uppgivit att de saudiska myndigheterna 2011 delade ut miljontals euro svart, för att få ned priset på upphandlingen från Spanien. Majoriteten av dessa pengar skulle ha utbetalats till den dåvarande monarken Juan Carlos, för att han enligt uppgift medlat så att de spanska byggföretagen sänkt sina priser.

Det är enligt Corinna Larsen från dessa mutor som Juan Carlos erhöll de 65 miljoner euro som monarken senare överförde till henne, som en påstådd kärleksförklaring.
Enligt Europa Press motiverar åklagarämbetet nedläggningen av utredningen med att det inte gått att styrka brott. Även om det skulle ha styrkts att Juan Carlos mottog dessa pengar svart hade han inte kunnat ställas inför rätta, då han som dåvarande statschef hyste total ansvarsfrihet.