Inrikesministern Fernando Grande-Marlaska har presenterat ett reformförslag vars mål är att halvera dödsolyckorna i trafiken i Spanien under de närmaste tio åren. Ett av de mest uppmärksammade initiativen är ett nytt körkort, som ska kunna erhållas även av 16- och 17-åringar.

Redan idag kan minderåriga från 15 års ålder lösa ut körkort av typen AM. Det tillåter bruket av lågcylindriga fyrhjuliga fordon, vars maximihastighet är 45 kilometer i timmen. Dessa får exempelvis inte framföras på motorväg.

Någon gång nästa år väntas en ny körkortsmodell träda i kraft, kallad B1. Den ska kunna erhållas redan från 16 års ålder och omfattar bruket av elbilar som kan nå 90 kilometer i timmen. Förslaget ifrågasätts från en del håll, då hastigheten som ungdomar kan köra i fördubblas och anses utgöra en avsevärt större trafikfara.

Andra förslag i reformpaketet är att körkorten ska ha längre giltighetstid i yngre ålder och kortare för äldre. Vidare ska bruket av elskotrar regleras ytterligare och trafikskyltarna ses över.