Det råder stor ovisshet inför denna våg av pandemin, som enligt vissa experter är den sjunde i Spanien och andra räknar som den åttonde. Detta då det registrerades en ökad smittspridning i april, men så måttlig att den av vissa inte räknas som en regelrätt smittvåg. Ovissheten ligger både i det begränsade antalet tester i dagsläget samt att hälsovårdsmyndigheterna hittills inte vidtagit några åtgärder. Detta trots att den registrerade smittfrekvensen på flera håll i juni mer än fördubblats.

Sedan mars testas endast befolkningen som är äldre än 60 år. Tillgången till egna antigentest på apoteken gör också att många konstaterade fall inte registreras av myndigheterna. De senaste siffrorna bland äldre än 60 år anger en smittfrekvens på 841 fall, räknat per 100.000 invånare de senaste två veckorna. Det är 188 fler än en vecka tidigare. Frekvensen skiljer dessutom stort mellan olika områden, med Madridregionen i topp på 1.450 fall. Över tusenstrecket ligger även Balearerna, Kanarieöarna, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicien och La Rioja.

Även om det huvudsakligen rör sig om fall med lindriga eller inga symtom alls registrerar flera autonoma regioner en kraftig ökning av antalet inlagda patienter med Covid-19. De uppgick enligt senaste rapporten till 9.500 i hela Spanien, vilket var en ökning med nära 1.200 på endast fyra dagar. På intensiven har antalet Covid-patienter under samma period ökat från 360 till 433.

Orsaken till den nya vågen är bland annat att de två varianterna av omikron, BA.4 och BA.5 har en kapacitet att mutera som gör att även personer som nyligen genomgått sjukdomen åter smittas. Symtomen är i de flesta fall lindriga och består av huvudvärk, halsont, trötthet, feber, snor och hosta. Den ökade smittfrekvensen gör att många efterlyser skärpta förebyggande åtgärder. Det är inte enbart smittskyddsexperter som slår larm, utan exempelvis även Málagas borgmästare Francisco de la Torre (PP). Han varnar för att sommaren kan bli komplicerad för många rent hälsomässigt och uppmanar till att åter bruka munskydd inomhus.

Hittills har hälsovårdsmyndigheterna begränsat sig till allmänna rekommendationer. Det omfattar att alla ser till att ta en tredje vaccinspruta och i fallet äldre än 80 år, en fjärde. Beslut om en fjärde dos längre ned i åldrarna har ännu inte fattats.

Bruket av munskydd är fortsatt endast obligatoriskt i kollektivtrafiken, i vårdcentraler samt på apotek. Allmänheten uppmuntras dock att bära munskyddet i alla slutna utrymmen, samt fortsätta att tvätta händerna.