De många anmälningarna förbryllar myndigheterna, som samtidigt börjar utfärda varningar till allmänheten. Mysteriet grundar sig att endast i ett fall hittills har det kunnat styrkas att offret i fråga fått en drog i sig. Det uppges röra sig om en 13-årig flicka i vars kropp det funnits rester av flytande ecstasy, efter att hon känt att någon stuckit henne.

El País återger ett fall där en kvinna i Puerto de Santa María (Cádiz) kände hur hon blev stucken i ett diskotek. Hon ska ha sett en svartklädd man med en spruta i handen, men trots att ytterligare en kvinna i lokalen uppgav att hon stuckits och att polis beordrade stänga utgångarna kunde den misstänkta gärningsmannen ej spåras.

De som upplevt stick ska ha känt sig yra och illamående efteråt. Däremot finns det hittills inga kända fall där någon av de drabbade skulle ha lidit övergrepp och hittills har som sagt endast en person givit utslag på droger i kroppen. Hälsovårdsmyndigheterna uppmanar den som upplever ett ofrivilligt stick att omedelbart uppsöka läkare, för att genomgå analys.

Fenomenet har förekommit tidigare i ett flertal europeiska länder. Efter att mer än 1.300 fall av stick på nattklubbar anmälts i Storbritannien mellan september 2021 och april i år utarbetade det brittiska parlamentet en rapport. Andra länder som upplevt en våg av anmälningar från personer som ska ha blivit stuckna på diskotek och nattklubbar är Belgien, Frankrike och Irland.