Konkurrensverket finner att Leadiant Biosciences avsiktligt uppnått i Europa monopolställning och en särskild klassificering för sin henodeoxicholsyra, som förebygger dödsfall för en sällsynt sjukdom kallad Cerebrotendinös xantomatos. Patienter som lider av sjukdomen tvingas äta tre tabletter om dagen, hela sitt liv.

Den aktuella medicinen har funnits i mer än 30 år och kostade i Spanien så sent som 2011 endast 14 cent per tablett. Efter att Leadiant Biosciences dock uppnått monopol och lyckats få en särskild klassificering i EU av preparatet bytte de namn på medicinen från Xenbilox till CDCA-Leadiant. Priset för en ask steg raskt från 6,96 euro till 984 euro. Offentligvården har samtidigt tvingats betala hela 14.618 euro per ask, vilket inneburit att medicineringen av varje enskild patient stigit till mer än 153.000 euro om året. Det skriver El País.

Det finns ett 50-tal personer i Spanien som lider av denna sällsynta sjukdom och som behöver medicinen för att kunna leva. Sedan tidigare uppges både Nederländerna och Italien har utfärdat miljonböter till Leadiant Biosciences av samma skäl som nu de spanska myndigheterna.