Sedan början av kriget i Ukraina och med anledning av de sanktioner som Ryssland utsatts för pågår en handel med olja som inte bara kringgår bojkotten, utan som dessutom riskerar att orsaka en miljökatastrof vid den spanska kusten. Oljetankers pumpar nämligen laster sinsemellan på internationellt vatten vid Gibraltar sund, mycket nära såväl exklaven Ceuta som det spanska fastlandet.

Enligt El País kringgås sanktionerna mot Ryssland med hjälp av tankbåtar som går under så kallad bekvämlighetsflagg, de flesta registrerade i Panama. Mindre tankfartyg med en kapacitet på upp till 120.000 ton råolja tankar upp vid ryska hamnar i Baltikum och överför sin last vid Gibraltar sund till supertankers, som rymmer upp till 320.000 ton. Dessa transporterar sedan oljan vidare till Asien, antingen via Medelhavet eller genom att segla runt den afrikanska kontinenten.

Överföringen av flytande last mellan fartyg är tillåten på internationella vatten, trots att det utgör en stor miljöfara. EU kan inte stoppa verksamheten i sundet, utan endast försäkra sig om att varken Spanien eller myndigheterna på Gibraltar ger de inblandade fartygen någon typ av understöd.