Studien är baserad på siffror från 194 djurskyddsföreningar. PACMA betonar att de ansökt om uppgifter från omkring tusen föreningar och att det sålunda endast är en minoritet som svarat. Som skäl till detta anges att många föreningar inte vågar offentliggöra uppgifter då de är komprometterade med jägare för att förmå dem att lämna hundarna för adoption, framför att avliva djuren. Bristen på statistik är särskilt stor i de regioner där jakt är som mest utbrett och därför menas det verkliga antalet övergivna hundar vara väsentligt högre än de PACMA lyckats sammanräkna.

En majoritet av de djur som befinns ha övergivits under förra året var av rasen vinthund, 5.544, följda av podenco. Den autonoma region där det registrerats särklassigt flest fall är Andalusien, med 5.542, följd av Castilla La Mancha med 1.480 övergivna jakthundar.