Utlåtandet gäller endast den anmälan av lagen som presenterats av Vox och Författningsdomstolen ska även behandla en liknande överklagan från Partido Popular. Även den väntas dock bli förkastad. Med nio röster mot två finner domarna i Författningsdomstolen att lagen om aktiv dödshjälp är grundlagsenlig, då den försvarar individuell frihet.

Vox argument mot lagen är att processen för att godkänna aktiv dödshjälp inte inkluderar utlåtande av en domare. Partiet jämför med grundkraven för att få exempelvis en person inlagd mot sin vilja på mentalsjukhus eller förklarad som oförmögen. Författningsdomstolen menar i sitt utlåtande att det är helt olika saker att inskränka en persons frihet mot att respektera dess individuella vilja om att avsluta sitt liv. I det senare fallet är det därför inte nödvändigt med ett domstolsutlåtande. Lagen fastställer att det är en kommitté tillsatt av de respektive regionmyndigheterna som analyserar och godkänner ansökningar om dödshjälp.

De två domare som var oeniga i utfallet och som ville fälla lagen var Enrique Arnaldo och Concepción Espejel, som är de två senaste nytillskotten i Författningsdomstolen på inrådan av Partido Popular.