På drygt en månad, sedan Núñez Feijóo fick uppdraget av kung Felipe att försöka bilda regering, har PP-ledaren inte lyckats säkra sig en enda röst till, förutom de han redan hade garanterade. Visserligen ska han genomgå en ny omröstning på fredag den 29 september, där det endast behövs simpel majoritet för att bli utsedd till regeringschef, men allt tyder på att utfallet blir detsamma. Förutom PP:s egna 137 ledamöter röstade de 33 från Vox, samt ledamöterna från UP och Coalición Canaria för Núñez Feijóo, medan samtliga övriga grupper röstade emot.

Utnämningsdebatten 26-27 september speglade tydligt den splittring som råder i parlamentet. Kandidaten var själv medveten om att hans försök att bli vald till regeringschef skulle misslyckas och Partido Popular förvandlade det som i grunden var en prövning av deras partiledare, till en slags misstroendeförklaring mot den sittande regeringen. Ställföreträdande regeringschefen Pedro Sánchez gav sig dock inte in i leken och den som förde socialistpartiet PSOE:s talan i debatten var istället ledamoten Óscar Puente, tidigare borgmästare i Valladolid. Syftet var att framhäva Núñez Feijóos motstridigheter, när han gör anspråk på regeringsposten som segrare i valet, samtidigt som han i koalition med Vox fråntagit PSOE makten i både kommuner och regionstyrelser där PSOE fick flest röster. Valladolid är just en av dessa kommuner.

Mer än att försöka övertala fler ledamöter att rösta på honom ägnade Núñez Feijóo debatten åt att kritisera vänsterkoalitionen och anklaga den för att planera en amnesti i Katalonien, för att sitta kvar vid makten. PP-ledaren gjorde till och med gällande att han hade kunnat erhålla tillräckligt med stöd för att komma till makten, men att han inte är villig att vika sig för de katalanska och baskiska nationalisterna på samma sätt som Pedro Sánchez.

Det senare påståendet har av både politiska motståndare och analytiker hållits som föga trovärdigt. Detta då den verkliga orsaken till att PP-ledaren inte lyckas erhålla större stöd är att han i sina led inkluderat Vox, ett parti som inga andra grupper i parlamentet vill befatta sig med, varken direkt eller indirekt.

Om Núñez Feijóo som väntat förlorar även den andra omröstningen den 29 september väntas kung Felipe hålla nya överläggningar och sedan ge PSOE-ledaren Pedro Sánchez uppdraget att försöka bli omvald. Trots hårda krav från den katalanska separatisterna befinns hans chanser vara stora att lyckas och i annat fall kommer det om två månader automatiskt att kallas till nyval, som då ska hållas den 14 januari nästa år.