Före detta höga militärbefäl uppmanar i ett manifest, efter utnämningen av Pedro Sánchez för en ny mandatperiod som regeringschef, att de aktiva medlemmarna i de spanska väpnade styrkorna avsätter socialistledaren. Det vore som bekant inte första gången i modern spansk historia som militärer bestämmer sig att med vapen motarbeta utfallet i valurnorna.

Undertecknarna inkluderar enligt tidningen El País tre divisionsgeneraler, fyra brigadgeneraler, tjugotre överstar, fyra överstelöjtnanter, sju majorer och nio kaptener. Alla är pensionerade från aktiv tjänst. Det innebär att de inte längre är underkastade militärens disciplinära regler, men deras handlingar har ändå skapat en negativ bild av militärinstitutionen genom att de offentligt identifierar sig med sina tidigare militära grader.

Manifestet, som har sitt ursprung i en grupp känd som "XIX-chatten" – en referens till deras tillhörighet i flygvapnets nittionde klass – blev först uppmärksammad 2020 när innehållet i deras WhatsApp-konversationer avslöjades. Där uttryckte de extrema åsikter, inklusive behovet av att avrätta 26 miljoner spanjorer, vilket ledde till en offentlig skandal. Åtalet som väcktes mot dem lades dock ner på grund av att deras uttalanden befanns vara av privat karaktär.

Det nya manifestet behandlar en rad frågor, från Spaniens förändrade ståndpunkt i Västsahara-konflikten till nationalistpartiernas krav på att försvarsdepartementet ska överge skjutfältet i Bardenas Reales, i Navarra. Det innehåller också påståenden om ett förestående hot mot Spanien som en "enad och odelbar nation", som en följd av det senaste regeringavtalet. Manifestet avslutas med att åberopa artikel åtta i författningen, som fastställer att det är de väpnade styrkornas uppgift att försvara Spaniens suveränitet, oberoende, territoriella integritet och konstitutionella ordning. De hävdar att dessa principer är i fara och uppmanar därmed de aktiva militärstyrkorna att avsätta premiärministern och utlysa allmänna val.

Denna uppmaning har väckt missnöje bland aktiva militärer, som ser hur före detta befäl, som i vissa fall har varit pensionerade i årtionden, återigen framställer sig som talespersoner för de väpnade styrkorna. Kritik har även framförts av andra pensionerade militärer, bland dem generalmajoren Rafael Dávila, som på sin populära militära blogg uttryckt sin avsky mot att militären används för att främja privata politiska intressen.