Statsåklagarämbetet uppger i en rapport att padelbanornas transparenta väggar utgör ett reellt hot mot fågelbeståndet. Detta är ett växande problem kopplat till sportens popularitet, då fåglar kolliderar med de glasade väggarna. Detta har, enligt tidningen El País, föranlett åklagarmyndigheten att efterlysa en reform av djurskyddslagen så att den även omfattar vilda ryggradsdjur. Det skulle möjliggöra att fågeldödsfall vid padelbanor behandlas som ett brott.

Åklagarämbetets ansvarige för miljöärenden, Antonio Vercher, efterlyser åtgärder för att skydda djurlivet och minska olyckorna, inte bara vid padelbanor utan också vid andra glasade strukturer som byggnader och bullerskärmar. Trots att det är svårt att uppskatta den verkliga omfattningen på grund av brist på officiella siffror och naturliga omständigheter som påverkar resultaten, pekar miljöorganisationen SEO/BirdLife på att miljontals fåglar dör årligen globalt på grund av kollisioner med glasytor.

I Spanien har det inte gjorts några officiella registreringar av dessa dödsfall, men SEO/BirdLife har dokumenterat över tusen fall av fåglar som skadats i kollisioner med glasytor mellan 2008 och 2018. Det uppges dock vara en bråkdel av det verkliga antalet. Flera åtgärder, som installation av skyddsnät eller speciella klistermärken på glasytorna, har föreslagits för att förhindra dödsfallen. Vid universitetet Pablo de Olavide i Sevilla uppges tillbuden ha minskat avsevärt efter att nät satts upp.