Efter en lång period av konfrontationer mellan regionstyret och centralregeringen har parterna nått en överenskommelse, Den iscensattes den 27 november genom ett gemensamt besök till Coto de Doñana av Juanma Moreno och Teresa Ribera. Överenskommelsen innebär en radikal förändring för jordbruket nära nationalparken och har nåtts efter ett omstritt lagförslag från 2022, där regionstyret hade för avsikt att legalisera vissa bevattningsmetoder i området. Det väckt hård kritik, inte bara från centralstyret utan även EU. Det skriver tidningen El País.

Andalusien har slutligen dragit tillbaka sitt lagförslag i utbyte mot en investering på 350 miljoner euro från centralregeringen. Pengarna ska användas för att främja en omställning av jordbruket och för att minska trycket på den överexploaterade grundvattenreservoaren som försörjer Coto de Doñana. Av dessa medel har 116 miljoner avsatts för jordbrukare som är villiga att omvandla sina odlingar och därigenom minska belastningen på regionen.

EU-kommissionen hade varnat Spanien för potentiella rättsliga konsekvenser vid fortsatt utvidgning av olagliga bevattningar intill Coto de Doñana. Avtalet betonar behovet av att skydda nationalparkens unika ekosystem och biologiska mångfald, som är av stor betydelse både nationellt och internationellt.

Den överenskomna planen inkluderar vidare ett förslag om att tillhandahålla upp till 100.000 euro per hektar under tio år för jordbrukare som väljer att överge bevattningsodlingar och istället övergå till skogsbruk eller andra mer hållbara jordbruksmetoder. Denna omställning kommer att övervakas noggrant för att säkerställa att den sker enligt överenskomna riktlinjer och mål.

Detta avtal markerar en viktig milstolpe i skyddet av Doñana och dess omgivning och är en del av en bredare strategi för att säkra en hållbar framtid för området.