Enligt ett flertal jurister som konsulterats av tidningen El País är blockaden av justitierådet CGPJ den allvarliga krisen i det spanska rättsväsendets historia. Partido Populars ovilja att avtala förnyelsen med regeringen innebär att den konservativa majoriteten består, långt efter att PP förlorat makten.

Konflikten har med tiden lett till avgångar och de 16 kvarvarande ledamöterna har nu tjänstgjort dubbelt så lång tid som de ursprungligen utsågs till, vilket strider mot lagen som förbjuder två på varandra följande mandatperioder. Denna brist på förnyelse har lett till att 85 lediga poster i landets främsta juridiska organ inte kunnat förnyas, bland annat i Högsta domstolen, vilket kraftigt hämmar rättsväsendets funktioner och effektivitet.

Situationen har lett till hårda spänningar mellan den rättsliga och den politiska makten, särskilt efter förslaget om en amnesti för de katalanska separatisterna. Den konservativa majoriteten i CGPJ, som alltså borde ha bytts ut för nu fem år sedan, har öppet uttalat sig mot regeringens lagförslag innan denna ens hade utformats.

Amnestin är det senaste argumentet som brukas även av Partido Popular för att motivera varför de inte går med på en förnyelse av styrelsen, trots att det stipuleras i grundlagen. Antalet olika skäl till PP:s motstånd är uppe i mer än 30 de senaste fem åren. Samma dag som det gått fem år sedan CGPJ borde ha förnyats uppgav PP:s talesman Borja Semper att de inte kommer att möjliggöra en förnyelse innan socialistpartiet PSOE accepterar en reform av rättsväsendet som enligt PP ska förhindra politisk styrning. Enligt Semper vore en förnyelse enligt nuvarande stadgar med PSOE vid makten som att ”låta vargen valla fåren”.