En militärdomstol i Spanien har nyligen fällt sju besättningsmedlemmar, två underofficerare, fyra sjömän och en kock, för att ha ägnat sig åt narkotikasmuggling ombord på skolfartyget Juan Sebastián Elcano. Under ett stopp i New York i april 2014, efter att ha seglat från Colombia, utnyttjade de inblandade de lindrigare tullkontrollerna för att smuggla in flera kilo kokain, vilket de sålde på olika platser i staden, bland annat i Bronx och på Times Square.

Segelfartyget Juan Sebastián Elcano besöker över 200 hamnar världen över och är en ikon för den spanska marinen. Fallet har därför kastat ovälkomna skuggor över dess anseende. Enligt utredningen använde de inblandade militärerna kläder och ryggsäckar för att dölja narkotikan. Verksamheten avslöjades när amerikanska Homeland Security grep två kokainhandlare i New Jersey och dessa avslöjade var de fått tag i narkotikan. Det skriver tidningen El Diario.

Militärdomstolen har inte kunnat fastställa vem som ursprungligen lastade över 130 kilo kokain och tio kilo heroin ombord på Elcano. Fokus i rättegången låg enbart på de sjömän som deltog i själva distributionen i New York. Efter ett långdraget rättsligt förfarande, som inkluderade bevis som inspelningar från säkerhetskameror och telefonmeddelanden från USA, erkände några av de anklagade sina brott och accepterade straff på mellan ett och två års fängelse, medan två som förnekade inblandning nu dömts till tre års fängelse.

Domstolen finner att den långa rättsprocessen, vilken delvis skylls dess komplexitet och behovet av internationellt samarbete, motiverar strafflindringar. De dömda har möjlighet att överklaga domen till Spaniens högsta militärdomstol och eventuell fängelsestraff ska inkludera den tid de redan tillbringat i häkte.