Bostadsministern Isabel Rodríguez (PSOE) meddelar att beslutet att dra tillbaka lagförslaget togs för att undvika att det brukas i den nuvarande valrörelsen. Utkastet antogs i mars av regeringen, men har stött på motstånd från flera parlamentsgrupper både inom och utanför regeringen. Socialistpartiet visste att flera av deras koalitionspartners, inkluderat regeringspartnern Sumar, motsatte sig förslaget, men hoppades på stöd från Partido Popular för att få igenom markreformen. Det skriver tidningen El País.

Genom att dra tillbaka lagförslaget undviker regeringen ett nytt nederlag i parlamentet, men beslutet befinns ändå spegla regeringens minoritetsställning. Socialistpartiet väljer å sin sida att ignorera det bristande stödet från sin egen koalitionspartner Sumar och anklagar istället Partido Popular för att sätta krokben för regeringen framför att främja allmänintresset. Lagförslaget hamnar nu på is tills efter EU-valet den 9 juni.

Debatten kring lagförslaget visar på djupa klyftor mellan partierna. Grupper som Junts, Podemos och ERC har föreslagit ändringar, medan Sumar kritiserar reformen för att den uppges begränsa statens möjligheter till intervention och främjar markspekulation.

Trots kritiken finns en bred enighet kring behovet av en markreform för att lösa den stora bostadsbristen i Spanien. Sumar menar dock att lagförslaget behöver omarbetas för att respektera Spaniens två främsta prioriteringar: kampen mot klimatförändringar och ökad tillgång till bostäder. Alberto Ibáñez från Compromís betonar att mer mark tillgänglig för marknaden inte nödvändigtvis sänker priserna och hänvisar till den förra fastighetsbubblan.

Även Podemos generalsekreterare, Ione Belarra, och ERC:s talesman i parlamentet Gabriel Rufián har välkomnat att lagförslaget dragits tillbaka. De efterlyser dialog och samarbete för att ta fram ett mer hållbart och rättvist lagförslag.

För Partido Popular är det havererade lagförslaget en bekräftelse på att Sánchez regering saknar tillräckligt stöd för att fortsätta mandatperioden.