Barcelona kommun planerar att avskaffa alla turistlägenheter till år 2029 och justera kraven på att fastighetsutvecklare ska avsätta 30 procent av sina projekt till sociala bostäder. De nya reglerna ska tillåta att dessa bostäder samlas i en enda byggnad. Denna åtgärd möter motstånd från den privata uthyrningssektorn, som hävdar att det kommer att skada ekonomin och skapa fler illegala hyresbostäder, skriver tidningen El País.

Borgmästaren i Barcelona Jaume Collboni försvarar att detta är en strukturell förändring för att förbättra bostadstillgången i den katalanska regionhuvudstaden, särskilt för unga människor. Collboni betonar att resultaten av den nya bostadspolitiken inte är omedelbara men är övertygad om att åtgärderna kommer att inleda en viktig politisk och social debatt. Tidigare hade borgmästaren talat om att kraftigt minska antalet turistlägenheter, men de nya planerna innebär ett fullständigt avskaffande av dessa bostäder.

Beslutet att ta bort turistlägenheterna baseras på ett dekret från det katalanska regionstyret, som kräver att kommunerna ska utarbeta en stadsplan inom fem år för att specificera antalet turistlägenheter som accepteras. I Barcelona finns det för närvarande 9.600 turistlägenheter, och inga nya licenser har utfärdats sedan 2014. Vissa ansökningar om licenser som gjorts under perioder av rättsligt vakuum är fortfarande under rättslig prövning.

Barcelonas bostadsråd Laia Bonet säger att den planerade bestämmelsen motsvarar skapandet av 10.000 bostäder genom att omvandla turistlägenheterna till bostäder för permanent bruk. Hon förklarar att tidsfristen för att avskaffa licenserna är november 2028. Under tiden kommer kommunens boendenormer att uppdateras för att eliminera kategorin turistlägenheter helt.

Turistlägenhetssektorn har reagerat kraftfullt mot dessa planer. Enligt branschorganisationen Apartur utgör turistlägenheter endast 0,77 procent av stadens totala bostadsutbud och deras eliminering kommer inte att lösa bostadskrisen, utan istället leda till en ökning av illegal uthyrning. Enrique Alcántara, president för Apartur, hävdar att turistlägenheterna står för 40 procent av stadens turistboende och att deras borttagning kommer att leda till att cirka 5.000 personer förlorar sina jobb.

När det gäller kravet att fastighetsutvecklare ska avsätta 30 procent av sina projekt till sociala bostäder, syftar de nya reglerna till att göra detta mer effektivt. Den nuvarande lagen har kritiserats för att inte generera tillräckligt med bostäder. Den nya regeln tillåter att de sociala bostäderna koncentreras till en enda byggnad inom samma område, istället för att spridas ut. Denna förändring svarar på klagomål från fastighetsutvecklare och syftar till att göra det lättare att uppfylla kraven.