Jubiléet firades i augusti, i samband med Svenskar i Världens årliga sommarprogram. Talare vid seminariet 20 augusti var bland andra Carl Bildt och Jan Elliasson. Vid den traditionella lunchen på Grand Hotel där Årets Svensk i Världen, operasångerskan Nina Stemme hyllades, deltog också flera tidigare vinnare av utmärkelsen.
På eftermiddagen besökte deltagarna Utrikesdepartementet, där kabinettsekreterare Annika Söder tackade för allas bidrag till Sveriges arbete utomlands.

Själva födelsedagen inföll 15 mars i år, vilket firades lite mer anspråkslöst med prinsesstårta i kansliet på Östermalm. Det var 1938 som 150 personer samlades vid Jerntorgets lokaler i Stockholm för att bilda Utlandssvenskarna förening. Världen stod då inför stor politisk och ekonomisk instabilitet som tvingade många utlandssvenskar att flytta tillbaka till Sverige. Syftet då var i grunden samma som idag, nämligen att informera om arbetet som bedrivs med att hävda medlemmarnas intressen i medborgarrättsliga och sociala avseenden.

Svenskar i Världen fortsätter idag att bevaka, påverka och informera i sakfrågor som är viktiga för utlandssvenskar. Den främsta skillnaden är den digitala utvecklingen, som underlättat betydligt kommunikationen med landsmän runt om i världen. De beräknas av studier som gjorts av SVIV själva till omkring 660 000 personer.

Föreningen har en unik roll som remissinstans i alla frågor som rör utlandssvenskar och har därmed ett stort ansvar för att genom väl underbyggda svar se till att deras rättigheter tillvaratas i de olika frågor som sänds ut på remiss. De ger även rådgivning i frågor av intresse för utlandssvenskar. Medlemmar har tillgång till pensions-, skatte- och juridiska rådgivare.

Svenskar i Världen utvecklar också nätverk för utlandssvenskar, både i Sverige och utomlands. Organisationen har ett 130-tal ombud som täcker över 50 länder. I Spanien har föreningen kontaktpersoner i de flesta svensktäta orter, både på fastlandet och ögrupperna. Ombuden har ofta en näringslivsprofil, är anknutna till något svenskt företag, handelskammare eller konsulat och har ett brett socialt nätverk.

För att underlätta för hemvändande svenskar att komma in på den svenska arbetsmarknaden och att deras erfarenheter och kompetens ska tas tillvara har föreningen vidare en hemvändargrupp, som verkar särskilt för att lyfta dessa frågor.
– Ombudens främsta uppgift är att vara föreningens förlängda arm, de ska på plats kunna ge råd till nyinflyttade svenskar och rapportera till oss på kansliet vilka önskemål och funderingar som de har på olika platser. De fungerar lite som våra ”honorärkonsuler”, förklarar Karin Ehnbom-Palmquist.

Svenskar i Världen har drivit en rad frågor genom åren och har spelat en avgörande roll när det gällt beslut och reformer som många idag förmodligen tar för givet. Det gäller exempelvis rätten till dubbet medborgarskap, rätten att återfå ett förlorat svenskt medborgarskap och rätten att rösta utomlands liksom att brevrösta. En av de senaste stridsfrågorna har varit SINK-skatten, som ju sänktes med fem procentenheter även om den senare höjts på nytt.
– Vår stora uppgift idag är att se till att fler utlandssvenskar använder sin demokratiska rättighet att rösta (knappt en tredjedel gör det i dagsläget) och att utlandssvenskarna accepteras av svenska myndigheter som den stora resurs de utgör för Sverige. De är våra ambassadörer utomlands och kan var och en på olika sätt bidra till en till en positiv Sverigebild, menar Karin.

Även om det uppnåtts många framgångar för utlandssvenskar de senaste 80 åren finns ständigt nya utmaningar.
– Vi driver nu frågor som rätten att kunna rösta elektroniskt, på samma sätt som vi idag kan deklarera på nätet, att alla frågor som berör utlandssvenskarna samlas under en hatt i regeringen, en konkret minister eller statssekreterare. Skolfrågor och svenskundervisning till svenska barn utomlands och rättvis bedömning av utländsk examen, exempelvis IB, är andra viktiga frågor vi ständig jobbar med.

Mycket de senaste månaderna har handlat om riksdagsvalet. Svenskar i Världen samlade information på sin hemsida om vad de olika partierna drev för frågor som berör utlandssvenskar, även om den var sparsam.
– Vi tycker inte att utlandssvenskarna har uppmärksammats tillräckligt i den svenska valdebatten, även om intresset varierat mellan olika partier, konstaterar SVIV:s avgående generalsekreterare.

Mer information:
http://www.sviv.se