Det rör sig om ett kraftverk med en kapacitet på 590 megawatt på en yta av 1 300 hektar. Anläggningen har döpts till Francisco Pizarro, då den uppförs nära den kände conquistadorens hemtrakter i Cáceres.

Investeringen uppgår till 300 miljoner euro och ska skapa uppemot 1 000 arbetstillfällen. För endast tre månader sedan invigde Iberdrola i Badajozprovinsen den hittills största solenergianläggningen i Europa, som har en kapacitet på 500 MW.