Sammanlagt 30 företag från en rad olika sektorer, men alla med en eller annan koppling i Spanien till Sverige, har deltagit i undersökningen. De flesta har upplevt en kraftig nedgång av sin omsättning och många har tvingats tillfälligt permittera personal. De ger vidare den spanska regeringen ett mycket dåligt omdöme för hur den skött krisen.

Den vanligaste åtgärden bland företagen med anledning av krisen är att möjliggöra så att anställda arbetar hemifrån. Samtliga bolag som svarat på enkäten har tillämpat detta, i en eller annan utsträckning. Två tredjedelar har vidare tvingats ställa in möten, evenemang och resor.

Den största enskilda gruppen, 46,7 procent av de tillfrågade, befarar att de under 2020 kommer att uppleva en minskad omsättning på mellan 20 och 50 procent. En femtedel tror att omsättningen kommer att sjunka med mer än 50 procent medan ytterligare 26,6 procent är mer optimistiska och räknar med att minskningen ej blir större än 20 procent.

Nära en fjärdedel av företagen, 23,3 procent, har tvingats tillfälligt permittera anställda genom så kallade ERTE. Många har även fått avbeställa ordrar och 36,6 procent har ansökt om lån av olika slag. De flesta anger dock stora byråkratiska hinder för att tillgå den annonserade hjälpen till företagssektorn.

Det senare är förmodligen ett av skälen till att regeringens ekonomiska åtgärder för att motverka coronakrisen totalsågas av de tillfrågade. Endast 13,5 procent av de tillfrågade är nöjda eller mycket nöjda, medan 63,7 procent ger regeringen underbetyg.

De främsta problemen som handelskammarens medlemmar brottas med är minskade beställningar (anges av 73,3 procent av de tillfrågade), likviditetsbrist (53,3 procent), osäkerhet på grund av larmsituationen (40 procent) samt brist på personal på grund av restriktionerna (23,3 procent).

Se hela studien (på spanska):
https://mcusercontent.com