Det handlar om en hemsida där restauranger gratis kan skriva in och när de vill justera sin meny. De blir tilldelade sin egen fasta QR-kod, som de kan trycka ut och ha på borden. Gästerna kan på så vis scanna koden med sina mobiler och läsa menyn.

En av de nya säkerhetsåtgärderna inom restaurangsektorn är att ej förse gäster med föremål som går från hand till hand. Ungdomarna som just examinerat sig som dataingenjörer heter Adrián Fernández och Nicolás Vargas.

Tjänsten heter ”Kemenu” (Vilken meny) och har följande hemsida:
https://kemenu.com