Det kan förefalla som ytterst dålig timing att starta en korttidsskola för resande familjer hösten 2020, men Svenska Skolan Banús har vänt prövningarna till framgång. Kanske gör bland annat den begränsande elevskaran att föräldrar känner sig tryggare med att ha sina barn där i coronatider.
– Pandemin har nog gynnat oss indirekt. Många har insett att de kan sköta sitt arbete på distans, vilket lockat fler att pröva på att bo på kusten, berättar skolans direktör AnnaKarin Lundqvist till Sydkusten.

Sedan årsskiftet har skolan mestadels haft fullt, med upp till 14 elever samtidigt. I snitt stannar de 3-4 veckor, i anläggningen som är inrymd i Manolo Santana Raquets Club, vid Istánvägen.

Ansvarig för den pedagogiska verksamheten är läraren Ulrica Hill och det är oftast två vuxna samtidigt i klassrummet. En ny resurs på skolan är den tidigare rektorn på Svenska Skolan i Marbella, Annika Scharnke.

Samtliga bär munskydd om säkerhetsavstånd inte kan hållas och följer andra säkerhetsnormer, för att undvika smittspridning. Många av aktiviteterna sker bland annat utomhus.

Skolan har tagit fram ett särskilt protokoll, som inkluderar att eleverna stannar hemma om de eller någon i deras familj visar minsta symptom som kan skyllas Covid-19. I skolan undviks bruk av mobiler eller smartwatches.

Svenska skolan Banus Korttid erbjuder också en idrottsprofil, som ligger i direkt anslutning till skoldagens slut, tre dagar i veckan. I nuläget går det att välja mellan tennis och padel.
– Från vecka 8 utökar vi Idrottsprofilen till alla dagar i veckan. Vi kommer lägga till taekwondo och från vecka 14 kommer även simning finnas som tillval, poängterar Lundqvist.

Mer information:
https://www.svenskaskolanbanus.com