Spanska datainspektionen AEPD inledde en utredning mot det brittiska mobilföretaget, efter att ha mottagit nära 200 anmälningar på knappt två år. Enligt myndigheten har Vodafone gjort sig skyldig till allvarliga överträdelser av normen som begränsar användningen av personuppgifter i kommersiella kampanjer. Det skriver tidningen El Diario.

Anmälningarna gjordes av 191 personer som hade blivit uppringda eller mottagit meddelanden från Vodafone, utan att de bett om det eller uttryckligen givit sitt medgivande. Slutligen rör det sig om 162 ärenden som resulterat i fyra olika sanktioner på mellan 150.000 och fyra miljoner euro.

Enligt AEPD saknar Vodafone både tekniska och organisatoriska metoder som garanterar en laglig hantering av personuppgifter, samt samkörning av det så kallade Robinsonregistret. Än mindre då företaget arbetar med ett stort antal underleverantörer, vars arbetssätt de inte råder över.

Vodafone avser att överklaga sanktionsbeslutet. Enligt El Diario uppger Vodafone att det är underleverantörerna som ansvarar för att uppfylla dataskyddslagen. Företaget motsätter sig anklagelserna och anser dessutom att böterna är oproportionerliga.