Klubben består av företrädare från ett brett spektrum av olika sektorer, såsom fordonsindustrin, detaljhandeln, telekombranschen och tjänstesektorn. Bland medlemmarna finns exempelvis Volvo Car España, Scania, Alfa-laval, SKF, Envac, IKEA, Fagerhult, Ericsson, Securitas och Fastighetsbyrån. Syftet är att dela visioner och erfarenheter för att uttrycka intressen, passioner och idéer, utbyta information i en miljö präglad av jämlikhet, förtroende och stöd. CEO Club CCHS kommer att genomföra tre årliga lunchevenemang, med möjlighet för företagsledarna att träffas samt med speciellt inbjudna gäster.

Charlotte Serres valdes vid klubbens första träff på Sveriges ambassad i Madrid, till den första ordföranden. Ordförandeskapet är årligt och roterar bland medlemmarna.
– Med detta initiativ skapas ett unikt forum där VD-ar får möjlighet att utbyta idéer och dela erfarenheter. Det kan bidra till Team Swedens arbete för att främja bilaterala handelsförbindelser mellan Sverige och Spanien, citeras ambassadören Teppo Tauriainen i ett pressmeddelande.

VOI är ett svenskt företag som erbjuder en app där det bland annat går att hyra elscooter, eller elsparkcykel. Företaget började sin verksamhet 2018 i Stockholm, men har sedan expanderat till fler städer i Europa. I dagsläget finns VOI i 60 städer i elva olika länder.
– Det är en stor ära att utses till ordförande för detta initiativ, citeras VD-n Charlotte Serres. Det kommer utan tvekan bidra till att skapa synergier, diskutera idéer och söka innovativa lösningar.