Det rör sig om ett projekt i samarbete mellan Iberia och Repsol, för att utveckla nya rutiner där andelen biobränsle successivt utökas i flygningarna. Till den första flygningen användes en blandning som tagits fram av Repsols dotterbolag Petronor och som innehöll 1,8 procent biobränsle. Trots den begränsade mängden uppges det ha bidragit till att minska utsläppen av koldioxid på sträckan mellan Madrid och Bilbao med 1,4 ton.

Petronor har producerat 5.300 ton av det första biobränslet för flygplan, som räcker för 40 flygningar mellan Madrid och Bilbao. Planerna är att successivt öka andelen biobränsle till de fem procent som i dagsläget är den maximala tillåtna gränsen av luftfartsmyndigheterna.