Det rör sig om sammanlagt 1.759 miljoner euro som inte delats ut. De autonoma regionerna har ansvarat för att förvalta medlen, vars syfte var att komplettera det tillfälliga arbetslöshetsunderstöd som delades ut genom ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). Hjälpen som krisdrabbade företag kunde erhålla från fonden var på mellan 3.000 och 200.000 euro vardera.

Det faktum att en fjärdedel av medlen inte brukats beror enligt källor i El País inte på att de inte skulle ha behövts. Det är istället byråkratiska hinder som gjort det svårt för många företag att få tillgång till stödet. Administrationen ska bland annat ha varit mån om att undvika att ge bidrag till företag som riskerade gå i konkurs efteråt.