Kampen mot fusk och prekära anställningsförhållanden är en av de främsta prioriteterna för arbetsdepartementet och den nuvarande regeringen. Antalet avslöjade falska kontrakt har mångdubblats sedan maktskiftet 2018.

Fusket med falska autónomos är utbrett och utövas bland annat av företag som använder sig av bud. En falsk egenföretagare är en person som verkar för egen räkning men som endast har en och samma arbetsgivare. Istället för att arbetsgivaren betalar lön och sociala avgifter är det arbetaren som fakturerar bolaget för sina tjänster och som står för de sociala avgifterna. De senare är då betydligt lägre, men på bekostnad av att arbetaren har färre förmåner när det gäller såväl sjukskrivning och arbetslöshetspenning som pension.

Under 2022 utfördes 13.450 arbetsinspektioner, vilket var 34 procent fler än året före. De ledde till 27.183 anmälningar och regleringen av 38.779 kontrakt. Det senare var en ökning med 313 procent, jämfört med 2021.

Inspektionerna har inte bara lett till att tusentals arbetare erkänts regelrätta anställningskontrakt utan försäkringskassan Seguridad Social inkasserade även ytterligare 256,5 miljoner euro i sociala avgifter.

Budföretaget Golv har nyligen varslats om ytterligare böter och krav på uteblivna sociala avgifter. Med det har enbart Glovo hittills ålagts att betala sammanlagt 205 miljoner euro i böter och uteblivna sociala avgifter.