Saudi Telecom Company (STC) har förvärvat 9,9 procent av den spanska telekomjätten Telefónica. Morgan Stanley, som var mellanhand för den saudiska gruppen, köpte däremot inte, som först rapporterades, små aktieandelar under flera månader. Istället förvärvade investeringsbanken plötsligt sju procent av Telefónica den 5 september, samma dag som de meddelade detta till den spanska finansiella tillsynsmyndigheten CNMV. Det skriver El País.

Affären har utretts av finansverket, som finner att varken STC, Morgan Stanley eller någon annan investerare har överträtt sina rapporteringsskyldigheter. Flera källor inom CNMV anger att det saknas indicier om att någon skulle brutit mot de gällande reglerna i samband med det nyligen rapporterade andelsbytet i Telefónica.

Den saudiska statliga fonden, Public Investment Fund (PIF), som äger 64 procent av STC, meddelade den 5 september att de äger 9,9 procent av Telefónica. En vecka senare bekräftade Morgan Stanley detta i en annan skrivelse till CNMV, där de också specificerade att deras totala ägarandel i telefonjätten nu uppgår till drygt tolv procent.

Varken Telefónicas ledning eller dess huvudägare uppges ha varit medvetna om affären, innan den offentliggjordes. Denna överraskning ledde till spekulationer om att Morgan Stanley och STC hade planerat och utfört affären i hemlighet under en längre tid.

Enligt CNMV är regelverket tydligt och myndigheten har befogenhet att kräva ytterligare information från marknadsaktörer. Brott mot regelverket har tidigare lett till sanktioner.

Fortfarande kvarstår frågan om den spanska regeringens ståndpunkt. Då Telefónica är ett för Spanien strategiskt bolag måste regeringen godkänna utökningen av andelarna från 4,9 procent till 9,9 procent. Andra vice regeringschefen Yolanda Díaz (Sumar) har öppet krävt att affären ska stoppas.