Enligt uppgifter presenterade i Valencia av företagets ägare Juan Roig var Mercadonas nettovinst förra året på 1.009 miljoner euro. Försäljningen steg med 15 procent till 33,8 miljarder euro netto. Rekordsiffrorna tillskrivs förbättrad produktivitet och framgångar i både Portugal och online-verksamheten, som båda rapporterade vinst för första gången.

Trots en allmän prisökning på livsmedel över hela Europa under året har Mercadona arbetat aktivt med att sänka priser på tusentals produkter sedan april 2023. Denna strategi, tillsammans med en omfattande investeringsplan på tio miljarder euro sedan 2016, har bidragit till vinstökningen. Det skriver tidningen El País.

Investeringarna under de senaste åren har fokuserat på att modernisera butiker, stänga icke-lönsamma platser samt förbättra logistiken och digitaliseringen. I Portugal, där Mercadona öppnade sin första butik utanför Spanien 2019, har företaget redan uppnått en marknadsandel på åtta procent, med planer på fortsatt expansion.

Den online-baserade verksamheten redovisar också en vinst för första gången, även om denna än så länge endast utgör två procent av totalförsäljningen.