Flera advokatbyråer har specialiserat sig på att finna anhöriga till utlänningar som lämnar en obebodd bostad efter sig på kusten. De anlitas i många fall av boendeföreningen, som ofta har utestående fordringar för obetalda avgifter men som också vill undvika att bostaden blir stående tom och förfaller efter ägarens död.

Tidningen La Opinión de Málaga belyser problemet och uppger att 40 procent av de som avlider i Spanien ej har upprättat något testamente. Arbetet för att spåra arvtagarna utgör ibland ett regelrätt detektivarbete, som kan pågå i mer än ett år.