Det rör sig om de två reservoarerna y provinsens ytterkanter, dels La Concepción i Marbella/Istán och dels La Viñuela i La Axarquía. Den senare rymmer endast 29 procent av sin maximikapacitet, när redan 51 procent bedöms vara oroväckande.

La Concepción rymmer blott 32 procent av sin maximikapacitet, eller 20 kubikhektar vatten. Än så länge är situationen bättre vid huvudreservoarerna utanför Málaga stad och totalt rymmer provinsens dammar alltjämt 53,9 procent av maximikapaciteten. Det senaste regnåret, som räknas från oktober till september, har registrerat en nederbörd som är 30 procent lägre än genomsnittet de senaste tio åren.