Ett oändligt antal ansvariga som passerat förbi ledande myndighetspositioner de senaste decennierna, har gjort kusttåget till en nyckelfråga i sitt åtagande gentemot provinsen. Det har talats både om höghastighetståg och att förlänga det existerande kusttåget till både Marbella och Estepona, till och med så långt som till Algeciras. Ingen har dock kommit ens så långt som att slutföra den inledande tekniska fasen för att påbörja upphandling av entreprenaden. Regionalmyndigheten i Andalusien kom visserligen så långt som till ett anbudsförfarande på en första sträcka på 4,5 kilometer, mellan Fuengirola och Los Monteros. Det är drygt tio år sedan regionalmyndighetens ambition att länka ihop Málagas västra kust begravdes, på grund av den ekonomiska krisen.

För några år sedan återupptogs projektet av Näringsdepartementet, men hittills har det ej tagits något definitivt steg framåt. Under tiden fortsätter kustbor och inte minst företagare att understryka det strategiska värdet av projektet. I Marbella, som har mer är 150 000 mantalsskrivna invånare (plus minst 50 000 icke inskrivna) är de trötta på de icke infriade löftena av såväl PP- som PSOE-ledda regeringar. Tekniska experter förklarar i en artikel i El Confidencial att en tågförbindelse till Marbella skulle främja mer än fem miljoner människor, sett till förbindelserna inom Andalusien, samt 13 miljoner turister som besöker Costa del Sol varje år. Det finns studier som visar att tåget skulle få så många som 50 miljoner passagerare per år.

Rörelsen för kusttåget (La Plataforma del Tren Litoral) poängterar också att vilken incident som än inträffar på kustvägen A-7, hur liten den än må vara och vilket är väldigt vanligt förekommande, orsakar kilometerlånga köer och omfattande problem för de resande på sträckan. Bland annat är det omöjligt att beräkna tiden det tar att köra från punkt A till punkt B.

Det sista officiella uttalandet som utfärdats av sittande regering, är samma som tidigare givits av olika tjänstemän inom Näringsdepartementet, oberoende av politisk färg. Svaret, daterat den 11 februari i år, indikerar att departementet ”håller på med en förberedande studie där de olika alternativen analyseras i detalj.”

När studien avslutas måste den läggas ut på remiss och myndigheterna undviker någon tidsangivelse för när detta beräknas ske. Nuvarande position påminner om när tidigare näringsministern Iñigo de la Serna (PP) 2018 presenterade tre olika alternativa lösningar i samband med ett besök i Marbella. Han uttryckte då sin intention att driva studien framåt, vilken enligt en artikel i Málaga Hoy fortfarande pågår och i bästa fall skulle kunna vara klar till sommaren, för att därefter skickas vidare till Miljödepartementet.

De la Sernas tre förslag innehöll ej alternativet med höghastighetståg utan bestod av i första hand två varianter, parallella med kustvägen A-7 och så gott som helt underjordiska. Den sammanlagda sträckan på 53 kilometer har en budget på två miljarder euro. En tredje billigare variant skulle gå i höjd med betalmotorvägen AP-7, med stationer vid sjukhuset Costa del Sol, Marbella och San Pedro Alcántara, till en kostnad av en miljard euro. Kostnader för tvångsuppköp av mark samt byggande av tunnlar pressar upp kostnaderna.

För den nuvarande andalusiska regionalregeringen är förlängningen av kusttåget dock ingen prioritetsfråga. Vice regionalpresidenten Juan Marín (Ciudadanos) har till och med sagt att den ej behövs och hävdar att Málagaprovinsen redan har en adekvat infrastruktur.