Den andalusiska regionalmyndigheten har tisdag 14 juli aviserat att munskydden ska användas permanent i alla sammanhang, både utom- och inomhus. Enda undantagen är vid idrottsutövning utomhus, vid förtäring på restaurang eller bar samt i grupper med familj, samboende eller nära vänner. Uppföljningen av påbudet kommer göras av polisen, framför allt av lokalpolisen.

Munskyddet ska sitta på plats även vid promenader på stranden, dock inte under bad, inte heller när man ligger stilla på handduken eller under parasollet. Så länge gruppen består av personer som träffas regelbundet, familj eller nära vänner, och avståndet till övriga sällskap är minst 1,5 meter. Enligt hälsorådet Jesús Aguirre måste var och en ta ansvar när det gäller att avgöra vad som kan räknas som ”familj och vänner”. Befinner man sig på stranden med personer man normalt inte umgås med, ska munskyddet vara på.

Vid poolen ska munskydd också användas utom vid bad eller när man ligger eller sitter ned. Vid förflyttningar inom poolområdet ska munskyddet vara på. Under idrottsutövning utomhus blir det inte obligatorisk med ansiktsmask. Inte heller på restaurang i samband med förtäring eller om man sitter ned vid ett bord tillsammans med personer som man normalt umgås med, det vill säga familj och nära vänner. Barn under sex år undantas regeln, samt personer med andningssvårigheter eller funktionshinder som gör att de inte själva kan ta av sig skyddet.

Regionalmyndigheten har tisdag 14 juli antagit en rad åtgärder för att förebygga smittspridningen av Covid-19. Däribland att antalet personer som får lov att närvara vid en dödsvaka begränsas till 25 om den hålls utomhus och tio personer inomhus.