Bara i november har 129 personer med Covid-19 avlidit i provinsen. Den officiella dödssiffran sedan pandemin startade är uppe i 619, även om den verkliga befaras vara mellan 30 och 35 procent högre, då inte alla avlidna testats.

Málagaprovinsen registrerar sedan några dagar en minskning av antalet inlagda Covid-patienter, som nu är nere i 354. Det är 13 färre på ett dygn. På intensiven finns just nu 50 smittade av SARS-CoV-2.