De tre dammarna i området, Guadalteba, Guadalhorce och Conde de Guadalhorce, registrerade i slutet av mars sammanlagt 145,5 hektometer vatten. Det gränsar till den nivå på 145 hektometer då protokollen förespråkar de första inledande restriktionerna, som i första hand berör jordbruket. Om det inte faller betydande nederbörd de närmaste veckorna som fyller på reservoarerna kommer restriktionerna att tillämpas.

Över lag rymmer vattenreservoarerna i Málagaprovinsen betydligt minde än normalt för årstiden, men skillnaden är stor mellan olika områden. Den största dammen La Viñuela, öster om Málaga, är endast fylld till 10,43 procent av sin kapacitet. Den rymmer i dagsläget 17,15 hektometer vatten, vilket är nästan tio mindre än för ett år sedan. Det skriver Málaga Hoy.

I den andra vågskålen finns dammen La Concepción, intill Marbella. Det är en av de minsta av provinsens sju vattenreservoarer och med 46,77 hektometer vatten i dagsläget är den fylld till 81,28 procent.