Málaga stad liksom många andra orter på Costa del Sol klär sig i maj i en vacker blå-lila skrud. De blommande jakarandaräden pryder stadsbilden men samtidigt är det ett av de träd som genom sina blommor smutsar ner mest. På gator och trottoarer förvandlas blommorna till en såväl kletig som hal massa.

Tidningen Diario Sur uppmärksammar att många läsare efterlyser bättre renhållning av gatorna i dessa dagar, då det är vanligt att både fotgängare och cyklister halkar och riskerar att göra sig illa. Nu i mitten av maj faller jakarandablommorna till marken och allmänheten uppmanas därför vara försiktig.