SVAR: Vi har fått hjälp av mäklaren i Nerja Ulf Lindgren - http://www.irishnordic.com - att svara på sin fråga:

"Om man som i frågan köpt bostad i Spanien, måste först klargöras om det är en fritidsbostad för utlandboende, ej skrivna i Spanien. Det gröna skattekortet som sänds ut under sept är komunalskatt och skall betalas av alla. Däri finns också all information vad avseer fastigheten.

Blankett 210 skall endast användas av icke i Spanien skatteskrivna personer. Har man inkomster och bor i Spanien skall deklaration göras under april/maj varje år. Då jag tror frågeställaren inte är permanent boende är det riktigt att blankett 210 skall inskickas före decembers utgång. Denna deklaration är en fastighetsdeklaration som alla skall göra, med undantag av spanjorer och i Spanien skatteskrivna.

Blanketten kan hämtas på Skatteverkets hemsida men kan f.n. inte betalas elektroniskt. Blanketten skall ifyllas och då ligger fastighetens taxeringsvärde (Valor Catastral) till grund för beräkningen av den slutgiltiga skatten som skall betalas. Beräknat på taxeringsvärdet räknas sedan ett belopp fram med en koeffecient som skatteverket meddelar för varje år, och av det beloppet skall sedan ett procental, som också meddelas varje år, räknas och det blir då det slutgiltiga skattebeloppet.

Är det två ägare till fastigheten i lika delar skall det göras två deklarationer där det skall deklareras hälften av vardera, eller i förhållande till äganderätten. Anlita gärna en kunnig person första gången deklarationen skall göras."
2023-11-16 17:11:12
Gäller det fortfarande att man ska lämna flera deklarationer om man är flera ägare?
Jan Harry

2023-11-17 09:10:47
Gäller det fortfarande att man ska lämna flera deklarationer om man är flera ägare?
Jan Harry