2012-04-30 12:15:50
Läs på detta forum, där har SINK-skatten och medborgarskap diskuteras ett flertal år!


http://www.sviv.se
rulle
2012-05-01 11:16:15
MaN SKA JU ENLIGT LAG SKRIVA IN SIG I UTLÄNNINGSREGISTRET OM MAN BOR ÖVER 6 MÅNADER. sink SKATT BESTÄMMER JU sVENSKA SKATTEVERKET.
cARIN pRICE
2012-06-08 09:09:34
Jag undrar om jag kan förvänta mig ett expertsvar på frågan?
Tommy
2012-06-08 10:10:17
Om det lönar sig eller inte beror ju på hur hög pensionen är.
Följande svar fick jag av Skatteverket nyligen: "Beskattning sker enligt en för riket genomsnittlig kommunal skattesats (65 kap. 4 § andra stycket IL).
Den genomsnittliga kommunala skattesatsen 2012 i landet (skatt till kommun och landsting) är 31,60 procent.
Genomsnittlig avgift till Svenska kyrkan exklusive begravningsavgift är 1,00 procent.
Genomsnittlig begravningsavgift är 0,22 procent.
Begäran kan göras antingen i en ansökan eller i en självdeklaration.
Från och med den 1 januari 2010 har 4 § SINK fått en ny lydelse som ska tydliggöra att en begäran om beskattning enligt IL måste avse alla de inkomster under ett beskattningsår som annars skulle ha beskattats enligt SINK. Det är alltså inte möjligt att få en inkomst beskattad enligt IL och en annan enligt SINK.
Du kan välja att bli beskattad enligt vanliga regler, dvs. enligt inkomstskattelagen, även om du uppfyller förutsättningarna för att få SINK. Då har du rätt till avdrag för t.ex. resor till och från arbetet och ökade levnadskostnader. Om du väljer att bli beskattad enligt inkomstskattelagen gäller det alla dina arbetsinkomster i Sverige under året."
Om det lönar sig att betala SINK-skatt 25% eller skatt enligt inkomstskattelagen beror ju på pensionens storlek. Ta fram en räknedosa.
Bortsett från det så gäller ju regeln om att man är skattskyldig i det land man bor 183 dagar eller mer per år.
Gunnar


Gunnar
Expertsvar:2012-06-13 18:50:42

Det är praktiskt taget alltid bättre ur skattesynpunkt att vara skriven i Spanien, Spansk skatt blir nästan vid alla inkomster lägre än svensk skatt.
Bo Wennertorp/Global Accounting
2012-06-13 19:30:01
Bo Wennertorp/Global Accounting tycks glömma att nämna att man inte kommer undan antingen SINK- eller IL på pensionen från Sverige. Har man hög pension är det naturligtvis förmånligast att betala skatt enligt SINK. Men inte på en låg pension.
Gunnar
2012-06-13 20:11:17
Gunnar

Skiljer det inte 7-8% oavsett om det är hög eller låg pension? Alltså cirka 14000:-/år vid en pension på 200000:-?
Tommy
2012-06-13 23:23:10
Tommy
Om du betalar skatt enligt inkomstskattelagen tab 32 kolumn 2 så betalar du vid en pension på 10.000 kr 1.842 kronor. Det är 18.42 %. Betalar du SINK-skatt 25 % blir skatten 2.500 kronor. Då förlorar du nästan 7900 kr/år. Det blir mindre vinst om du har högre pension. När vinner man och när förlorar man på att betala SINK-skatt? Ta fram en räknedosa och en skattetabell.
Hur mycket skatt du skall betala i Spanien, om du skall betala någon alls, vet jag inte. Har du t.ex. varit offentligt anställd i Sverige betalar du bara skatt till Sverige. Men du måste trots allt deklarera pensionsinkomsten i Spanien. Se skatteavtalet mellan Sverige och Spanien. Eventuellt betald skatt i Spanien kvittas mot den svenska. Ingen dubbel beskattning.

Gunnar
2012-06-19 16:44:53
Just nu så har jag SINK-skatt. Blev ålderspensionär i Januari 2012.
Har en väldigt låg pension: 10868:- före skatt.
Var skriven i Örebro innan utflytt.
Frågan är nu: Tjänar jag på att begära vanlig skatt i Sverige??
Eftersom jag inte kan kolla tabeller eller kolumner så vore jag tacksam för ett råd.
LennartL
2012-06-19 16:59:33
Glömde att tillägga att jag har en liten tjänstepension på 2015:- före skatt också.
LennartL
2012-06-19 20:05:24
Lennart
Om jag har förstått Gunnar rätt så tjänar man på att betala vanlig skatt istället för Sinkskatt upp till strax under 20.000 kronor i månaden (skattetabell 34)
Tommy
2012-06-19 20:59:28
Då är det väl bara att meddela skatteverket att man vill ändra skatt då. Förresten varför ska vi överhuvud taget betala skatt i Sverige. Inte bott där sen 5 år tillbaka. Men får höra med skatteverket vad dom säger.
LennartL
2012-09-19 23:22:12
Nu är vi spanska medborgare och då kan man skaka av sig det svenska medborgareskapet. Då betalar vi bara skatt i Spanien, ingen SiNK!

Haken är att det tar mellan 12 - 13 år att bli spanjor.
Nyspanskarna
2019-04-21 09:57:36
Hej vi är ett par på 69år,vi har bostad i torrevejia.vi funderar på skriva oss i spanien,jag har 37000 med privataförsäkringar till 2032 min fru 21000 med privata 2030 sedan går pensionen ner till idag 18000/16000 brutto.vad skulle vi kunna tjäna på att bli spanjor?
mvh björne
björne
2019-04-21 10:33:22
Viktigast är att Spanien är ett tryggt land. Att det dessutom är billigt att bo här gör ju inte saken värre. Det tar ca 11 år att få spanskt medborgarskap. Kravet är att man talar spanska. Man intygar att man befriar sig från det svenska medborgarskapet. Därmed slutar Skatteverket att dra SINK.
Spanjoren Björn
2019-04-21 14:37:37
Är kravet att man måste prata spanska fullgott?finns det någon tabell eller hur många prosent jag skall lägga på37000 i månaden?
Spanjoren björne.
spanjoren björne
2019-04-21 15:54:49
Numera gör man provet via internet, sök! Man skall också klara ett ”spansk kultur” prov. Ordning och reda till skillnad från vissa andra länder. Språket är nyckel till allt. Jag upplever att vi ständigt har för mycket pengar över.
Spanjoren Björn
2019-04-21 17:41:48
Inte är det väl så att om du är sv pensionär boende i Spanien och har sv pension, har arbetat hela livet i offentliga sektorn,...jag betalar skatt både till Sverige och till Spanien. Någon skrev ovan att man betalar skatt bara till Sverige,om man arb.inom offentliga sektorn.,,Vad gäller egentligen???
Elidabeth
Elidabeth
2019-04-22 00:15:21
Elidabeth,
du betalar skatt till Sverige på din svenska pension. SINK- eller s.k. vanlig skatt.
Du betalar också skatt till Spanien på din pension.
Men har du tjänstepension från offentlig tjänst, stat eller kommun, betalar du inte skatt i Spanien på den delen.
Eftersom det finns skatteavtal mellan Spanien och Sverige betalar du inte dubbel skatt. Skatten regleras efter ansökan.

Gunnar
2019-04-22 08:48:23
Svar/fråga till Gunnar: Är det inte så att pension från offentlig tjänst i Sverige ska medräknas för att få fram vilken progressiv skattesats som ska användas? Så trots att den inte beskattas i Spanien så bidrar den till att man beskattas med en högre skattesats.
RM